NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Edouardus MEIRE


Voor zijn huwelijk was Edouard velomaker. Edouard en 'Mitje' (of 'Metje') vestigden zich aan de rand van het dorp te Lapscheure. Edouard werd smid en Mitje hield er café. Op de foto zien we de poort van de smidse uiterst links, en daarnaast het woongedeelte. Via de voordeur kwam je rechtstreeks in het café, dat zich uitstrekte links en rechts van de deur. De rest van het woongedeelte was achteraan het gebouw.

Later werd de smidse overgenomen door de oudste zoon Camiel Meire, terwijl zijn vrouw Clara Vermeire de herbergierster was. Hun café heette 'Schoonzicht' (vernederlandsing van 'Belle-Vue') omdat het aan de buitenrand van het dorp lag met een prachtig uitzicht over de polders en de weiden. Het aangebouwde verlengde van de gelagzaal, uiterst rechts, was in de jaren '1950 een winkelruimte waar Clara potten en pannen verkocht.

De jongere broer, Petrus Meire, werkte samen met Camiel in de smidse. Ook op huwelijksvlak deed hij hij zijn broer na, want hij huwde met de zuster van Clara, Silvie Vermeire. Beide koppels woonden in het ouderlijk huis. Dit is dus het geboortehuis van de kinderen van Camiel (Marcel Meire, Eduard Meire, Maria Meire en Arsène Meire) en van de kinderen van Petrus (Robert Meire, Rachel Meire en Gabriëlle Meire).


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 22.928 personen (individuals, personnes) dd. 20 november 2017 - site: http://lanssens.be