NAMEN-NAMES-NOMS  |  HOME  |  EMAIL |
LANSSENS - DENOO STAMBOOM
(genealogie - genealogy - généalogie)

(Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens     &      Denoo - Deno - Denaux)

Notities bij: Mauritius-Julianus-Andreas LAMSENS


Loksbergen, zaterdag 15 oogst 1914

Beminde Moeder, Broers en Zusters,
Ik heb nog maar vandaag uw kaartje ont-
vangen. Van het is hier moeilijk maar als men het
nog krijgt. Ge hebt misschien reeds vernomen dat
er hier reeds een slag geleverd werd, en er ook eenige
mensen van het 4e (linieregiment) er aan deelgenomen, wij hebben
er nog goed ingezeten zulle en we dachten reeds
van er niet meer uit te komen, uit den regen
van kogels die over ons hoofd wegvlogen, toch
zijn er eenige dood en nog al veel gekwetsten
maar den duitsch is toch moeten vluchten, en
wij zijn weer gaaf en gezond. Michel Dejonghe
en Julien hebben er allezins niet ingezeten en
Henri Maertens ook niet, dat ik toch van niet
beter wete. Hoe is het nog al op de streke, schijf
mij zoo gauw mogelijks weder, van het duurt nog
lang eer wij het krijgen daar wij nooit niet
lang op dezelfde plaats blijven liggen
en schrijf maar zoo veel nieuws mogelijk van
Vrienden en kennissen en familie die
waarschijnlijk den uitslag met angst
afwachten, en wanneer er wij nog eens
gaan in raken weten wij toch ook niet
maar t'is algelijk wreed zulle op het
oorlogsveld. Als ge wederschrijft steekt er eene kaart
of eene eveloppe in met een bladje schrijfpapier van hier
geraken wij er bijna niet aan. Vele (…)
Maurice
Complim aan Vrienden en kenissen Beste (…)
_________________________________________________

Dit schreef soldaat Maurice Lamsens op zaterdag 15 augustus 1914 vanop het oorlogsfront te Loksbergen (Halen, prov. Limburg) aan zijn moeder. Maurice was soldaat in de eenheid van de vierde linie, stamnummer 58111. Zeven weken nadat hij deze brief geschreven heeft - op maandag 5 oktober 1914 - is hij in Rumst (prov. Antwerpen) gedood. Officieel werd hij getroffen door één Duitse kogel en hij heeft niet geleden. We weten intussen dat het verhaal van een snelle dood door één kogel, een standaarduitleg was die wijsgemaakt werd aan de familieleden om hen te troosten. Maurice werd begraven in Walem (Mechelen). Volgens vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, in zitting van 26 juni 1922, is Maurice 'Gestorven voor België'. Het overlijden werd pas in 1922 in de marge bijgeschreven in de registers van 1914 van Koolskamp.

De brief van Maurice is nooit aangekomen bij zijn moeder, want de postzak raakte in augustus 1914 verloren in Scherpenheuvel. Hoe de postzak precies verloren is kunnen gaan, zullen we nooit weten. Vermoedelijk was hij ergens verstopt en is de postbode moeten vluchten of is hij gestorven. Na 100 jaar werd de postzak teruggevonden onder een plankenvloer, met daarin de brief van Maurice, samen met andere brieven. In afleveringen van het programma 'Iedereen Beroemd', heeft de TV-zender Een de brieven bezorgd aan de nabestaanden. Het was reporter Arnold Hauben die in afleveringen de nabestaanden opzocht en interviewde. In ons geval werd de brief van Maurice bezorgd aan de neef Rudolf Lamsens. Rudolf werd opgespoord via het stamboomboek van Erik Lamsens, die ook telefonisch geïnterviewd werd. De uitzending was op 23 september 2014.

Indien Maurice was blijven leven, dan zou hij de voorouderlijke hoeve " 't Goet te Spiere" in de wijk Voerman te Koolskamp verdergezet hebben. Die hoeve was al sinds 1742 in het bezit van de familie Lamsens. Maurice's moeder Marie Verhamme verkocht daarom uiteindelijk de familiehoeve in 1935.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 22.675 personen (individuals, personnes) dd. 22 mei 2016 - site: http://lanssens.be