NAMEN-NAMES-NOMS  |  HOME  |  EMAIL |
LANSSENS - DENOO STAMBOOM
(genealogie - genealogy - généalogie)

(Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens     &      Denoo - Deno - Denaux)

Notities bij: Maria-Joanna LANSSENS


De doopakte vermeldt als ogenblik van de geboorte: "heden om middernacht". In de begrafenisakte staat dat het kind bij het overlijden 3 uren oud was. Dat zou dus om 3 uur 's nachts geweest zijn. En toch was het een normaal doopsel (geen vermelding van nooddoopsel door de vroedvrouw). Het zou dus door de pastoor gedoopt zijn midden de nacht.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 22.675 personen (individuals, personnes) dd. 22 mei 2016 - site: http://lanssens.be