NAMEN-NAMES-NOMS  |  HOME  |  EMAIL |
LANSSENS - DENOO STAMBOOM
(genealogie - genealogy - généalogie)

(Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens     &      Denoo - Deno - Denaux)

Notities bij: Henricus VERPLANCKE


Henri studeerde eerst aan de Apostolische School te Turnhout. Daarna vertrok hij naar Ponchâteau (Loire-Inférieure, Frankrijk). Aldaar priester gewijd scheepte hij in voor Haïti, maar overleed na korte tijd op het missieveld.
De overlijdensakte van Henri Verplancke werd te Ruddervoorde opgenomen in de registers van de burgerlijke stand van 1887, onder nr 109. We lezen dat hij overleden is in Haïti, in de pastorij (presbytère) van Jacmel, rue d'Orléans, waar hij onderpastoor (vicaire) was. Door de familie wordt vermoed dat hij plots overleden is aan een hartaderbreuk, nauwelijks 30 jaar oud.
Voetnoot: De Annalen van O.-L.-Vrouw van 't Heilig Hart 1886-1887 boekdeel II blz. 320 en E.H. Allossery: o.c.I 271.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 22.675 personen (individuals, personnes) dd. 22 mei 2016 - site: http://lanssens.be