NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Felix LANSSENS


Felix was veruit de meest succesvolle van de acht kinderen van Carolus Lanssens. Hij redeneerde dat de beste toekomst te vinden is in een grote stad, en verhuisde dadelijk na zijn huwelijk van Oostkamp naar Brugge.

In 1835 vinden we hem in de bevolkingsregisters van Brugge als timmerman. Hij woonde er in de Zuidzandstraat nr 3, vlak om de hoek van het station. De Zuidzandstraat bestaat nog steeds, maar het huidige plein 't Zand heette toen Stationsplein.

Meteen schreef hij zich in aan de Academie voor het schooljaar 1835-1836, in de derde klas Architectuur. Daar eindigde hij zevende in het concours van de school. Hij bleef in totaal 10 jaar aan de Academie. Zijn laatste schooljaar was 1845-1846 - dat is 11 jaar - maar tijdens het schooljaar 1841-1842 was hij niet ingeschreven. In 1844 wordt hij omschreven als timmerman die woont in de Zuidzandstraat.
Opmerkelijk feit: Felix was een studiegenoot van Josephus-Gislenus Canneel, die de richting schilderkunst volgde. J.G. Canneel schilderde in 1848 het portret van Pieter Lansens. (Bron: stadsarchief Brugge, archief van de Academie, inventaris Schouteet, stukken 4 & 5)

In 1849 slaagde Felix er in 2 aanpalende huizen te kopen langs de Hoefijzerlaan, nrs 94 en 95. Na zijn grootvader Eduardus, was Felix de tweede van onze Stam Torhout-Oostkamp die huiseigenaar werd. Er is wel een verschil met het kleine cijnshuisje van toen. Hier ging het ineens om een tweewoonst, en de Hoefijzerlaan is - vandaag in elk geval - een prestigieuze straat, deel van de Ring om Brugge. Beide huizen waren door de vorige eigenaar verenigd tot één woonst. Na 7 jaar diende Felix in 1856 een bouwaanvraag in om beiden weer te splitsen. De vroegere voordeur was dichtgemetst tot raam, en wordt nu weer opengemaakt. Het gezin woonde vóór de verbouwing in nr 94, en huisde vanaf de verbouwing in het nummer 95.
Felix heeft het plan bij de bouwvergunning zelf getekend, en ook de bijgeschreven tekst is van zijn hand: "Aen Mijnheer de Bourgemeester en schepen. Ik verzoekt uw van de deure te mogen openen van het huis D12 N°94 die toegemast is te mogen openen. Hoefijzerstraet. F. Lanssens". We kunnen lachen om zijn gebrekkige tekst, maar intussen bezat hij toch 2 huizen, en dit middenin de moeilijke periode rond de jaren 1850!

In de registers zien we hoe de dubbelwoonst bevolkt wordt door vele huurders die snel opeenvolgen. Het bevolkingsregister telt in 20 jaar 2 volle bladzijden voor het nummer 94 en 1 volle bladzijde voor nummer 95.

Na het overlijden van moeder Anna Devreese in april 1862 zwermden de gezinsleden uiteen. Felix zelf vertrok medio 1863 naar Lille en naar Roubaix, gevolgd door zijn zoon Jean. Voor Jean werd een 'Livret pour Roubaix' afgeleverd op 6 juni 1864, en hij zal niet meer terugkeren.
Felix keerde wèl naar Brugge terug, op 5 november 1870, na 6½ jaren in Frankrijk. Hij blijkt nu vanuit Parijs te komen. Hij ging inwonen bij zijn zoon Thomas in de St-Amandsstraat nr 34, en is tenslotte in de St-Clarastraat nr 12, op 61-jarige leeftijd overleden. In het centrum voor genealogie te Handzame vonden we een doodsbericht van het formaat dat in Brugge aan de kerken aangeplakt wordt. We lezen: 'De Lykdienst (5° klas), gevolgd door de Begraving, zal plaets hebben Zaterdag 18 Mei, 's morgens ten 6½ ure'! De dochter Maria Lanssens was al overleden en wordt daarom niet vermeld op het doodsbericht.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 22.873 personen (individuals, personnes) dd. 2 augustus 2017 - site: http://lanssens.be