NAMEN-NAMES-NOMS  |  HOME  |  EMAIL |
LANSSENS - DENOO STAMBOOM
(genealogie - genealogy - généalogie)

(Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens     &      Denoo - Deno - Denaux)

Notities bij: Remi-Cyriel LANSSENS


Biografische schets (uit odis.be):
- 18/02/1919 : intrede bij de Broeders-Xaverianen;
- 1919-1921 : student;
- 18/05/1920 : ingeschreven te Brugge;
- 08/09/1921 : inkleding (noviciaat);
- 1921-1922 : student te Brugge;
- 17/07/1923 : verliet de congregatie;
- 10/06/1933 : priesterwijding;
- 26/08/1933 : leraar Sint-Aloysiuscollege Menen;
- 29/11/1940 : onderpastoor te Lichtervelde; hij was er na de Tweede Wereldoorlog medestichter van de KWB.
- 26/04/1947 : onderpastoor te Waregem Sint-Amand;
- 21/07/1955 : pastoor te Wervik H. Hartparochie (Kruiseke);
- 11/04/1959 : pastoor te Waregem H. Familie;
- 25/10/1973 : pastoor emeritus te Dentergem, waar hij in 1985 plots gestorven is in de Statiestraat n° 62.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Remi dus onderpastoor te Lichtervelde. Hij had nauwe contacten met de Witte Brigade van Lichtervelde en met de familie Debaillie die werkte voor de inlichtingendienst 'Vindictive'. Hij werd echter aangehouden op 23 juni 1944: gelukkig was toen de bevrijding van België al in zicht. Het «Kriegsgericht van de O.F.K. 570, Zweigstelle Brugge» veroordeelde Remi tot 15 maanden tuchthuis voor zijn anti-Duitse sermoenen, het beleggen van niet gemelde vergaderingen, het beluisteren van de Engelse radio en het voeren van geprekken over het pauselijk schrijven 'Mit brennender Sorge' tegen het Nationaal Socialisme. Hij werd eerst opgesloten in de gevangenissen van Gent en van Sint-Gillis tot 1 september 1944. Op 2 september werd hij overgebracht om getransporteerd te worden naar Duitsland. Maar tussen 2 en 12 september werd België grotendeels (voorlopig) bevrijd door Canadezen, Polen, Britten en Amerikanen. Op 3 september werd Remi verlost uit de spooktrein van het Klein Eiland die hem naar Duitsland moest brengen. Dat was echt op het nippertje. (Met dank aan Roel Struyve voor deze bron: Gabriël Verbeke: "Voor God, Kerk en Vaderland", 2005)


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 22.675 personen (individuals, personnes) dd. 22 mei 2016 - site: http://lanssens.be