NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Paul-Karel LANSSENS


Burgerlijk elektrotechnisch-werktuigkundig ingenieur aan de KULeuven in 1974. Burgerlijk ingenieur in de milieusanering aan de RUGent in 1985. Vlerick Middle Management in 2001.

Beroepsleven in dienst van de zuivering van ons afvalwater. In 1978 werd nauwelijks 10% van alle afvalwater gezuiverd: 90% van de riolen loosde in de waterlopen!! Met de WZK (WaterZuiveringmaatschappij van het Kustbekken) en daarna de VMM (Vlaamse MilieuMaatschappij) kwamen we tot 29% gezuiverd. Vanaf 1991 gaf de Overheid het leefmilieu een nieuwe elan met de oprichting van Aquafin. In 2017 wordt toch al 85% gezuiverd. Begonnen bij de VMM als projectingenieur, dan exploitatieverantwoordelijke in West-Vlaanderen. Vanaf de oprichting in 1991 overgestapt naar Aquafin als Afdelingshoofd Planning. Daar vanaf 1994 operationeel manager in Aartselaar, en vanaf 2002 in Brugge. Gepensioneerd op 01.11.2015 maar nog gids voor Aquafin.

Mijn echtgenote Annemie en het Immaculata-Instituut in Sint-Michiels leven in symbiose vanaf de kleuterklas, de lagere school, en als lerares Wetenschappen-Aardrijkskunde alleen tijdens de jaren van het middelbaar en het regentaat was Annemie in het Brugse Sint-Andreasinstituut). Sinds 01.05.2012 is zij gepensioneerd.

Onderzoeker stamboom Lanssens-Lansens-Lanssen-Lansen-Lamsens en Denoo-Deno-Denaux sinds 1997. Bestuurslid bij Familiekunde Vlaanderen Brugge en Nationaal. Hoofdredacteur van het tijdschrift Brugse Stam.

website: http://lanssens.be


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 22.928 personen (individuals, personnes) dd. 20 november 2017 - site: http://lanssens.be