NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Paul-Karel LANSSENS


Paul Lanssens is burgerlijk elektrotechnisch-werktuigkundig ingenieur aan de KULeuven in 1974. Burgerlijk ingenieur in de milieusanering aan de RUGent in 1985. Vlerick Middle Management in 2001.

Beroepsleven volledig in dienst van de zuivering van ons afvalwater. In 1978 werd nauwelijks 10% van alle afvalwater gezuiverd: 90% van de riolen loosde in de waterlopen!! Met de WZK (WaterZuiveringmaatschappij van het Kustbekken) en daarna de VMM (Vlaamse MilieuMaatschappij) kwamen we tot 29% gezuiverd. Vanaf 1991 gaf de Overheid het leefmilieu een nieuwe elan met de oprichting van Aquafin. In 2017 wordt toch al 85% gezuiverd.
Ik ben begonnen bij de VMM als projectingenieur, dan exploitatieverantwoordelijke in West-Vlaanderen. Vanaf de oprichting in 1991 overgestapt naar Aquafin als Afdelingshoofd Planning. Vervolgens vanaf 1994 operationeel manager, eerst vanaf 1994 in Aartselaar, dan vanaf 2002 in Brugge. Gepensioneerd op 01.11.2015 maar nog gids van Aquafin voor bezoekers van de waterzuiveringsinstallaties.
Website http://users.telenet.be/aquafin

Onderzoeker stamboom Lanssens-Lansens-Lanssen-Lansen-Lamsens sinds 1996 en stamboom Denoo-Deno-Denaux sinds 2003.
Bestuurslid Familiekunde Vlaanderen Nationaal. Bestuurslid Familiekunde Vlaanderen regio Brugge. Hoofdredacteur van het tijdschrift Brugse Stam.
Website http://lanssens.be/stamboom


Echtgenote Annemie Denoo en het Immaculata-Instituut in Sint-Michiels leven in symbiose vanaf de kleuterklas, de lagere school, en als lerares Wetenschappen-Aardrijkskunde. Alleen tijdens de jaren van het middelbaar en het regentaat was Annemie niet in Immaculata, maar in het Sint-Andreasinstituut. Sinds 01.05.2012 is zij gepensioneerd en gepassioneerd door onze vijf kleinkinderen.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 23.088 personen (individuals, personnes) dd. 23 maart 2018 - site: http://lanssens.be